Choso

Chính sách bảo hành

6.1     Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng cung cấp trên Trang Chợ Số:

- Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành Sản Phẩm cho Khách Hàng như trong cam kết giấy bảo hành Sản Phẩm trong trường hợp Sản Phẩm có hỗ trợ bảo hành.

- Khách Hàng luôn giữ giấy bảo hành và có quyền đến tận nơi cung cấp Sản Phẩm để bảo hành hoặc yêu cầu đến tận nhà bảo trì đối với Sản Phẩm cố định sử dụng tại nhà.

 

- Khách Hàng có quyền khiếu nại đối với Nhà Bán Hàng trong trường hợp Nhà Bán Hàng từ chối bảo hành, bảo trì Sản Phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành

- Trong trường hợp Khách Hàng cần hỗ trợ hay khiếu nại, bộ phận chăm sóc khách hàng của Trang Chợ Số sẽ tiếp nhận thông tin và trao đổi với Nhà Bán Hàng. Trang Chợ Số sẽ nỗ lực hỗ trợ Khách Hàng trong khả năng cho phép để Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng được bảo hành theo chế độ của nhà sản xuất.

- Đối với các mã mua hàng điện tử, chính sách bảo hành/đổi trả (nếu có) được quy định rõ trên từng mã mua hàng điện tử và sẽ do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm thực hiện.

6.2     Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại Sản Phẩm và được quy định rõ trên phiếu bảo hành có liên quan. Đối với Sản Phẩm được bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

© 2021 Bản quyền bởi công ty Công nghệ Gia Hoàng